دسته: آیفون

پشتیبانی از Google Calendar توسط Cortana

  اکنون شرکت مایکروسافت به دستیار هوشمند کورتانا این امکان را می‌دهد تا به اطلاعات Google Calendar دسترسی پیدا کند. غول نرم‌افزاری دنیا ارتباط...