پابجی از این پس مدیریت بیشتری روی فعالیت اخلاقی کاربران دارد

پابجی از این پس مدیریت بیشتری روی فعالیت اخلاقی کاربران داردتوسعه دهندگان پابجی به تازگی سیستمی جدید را برای مدیریت گیم پلی نسخه موبایل این بازی توسعه داده‌اند که رفتار کاربران را در فضای آن مدیریت می‌کند. این سیستم مدیریتی کاربرانی که بالاتر از ۱۸ سال سن دارند باید قوانین جدیدی را درزمینهٔ رفتار با دیگر بازی کنندگان پابجی در نظر بگیرند. بر این اساس کاربرانی که از این دستورالعمل‌ها تخطی کنند ممکن است با محد…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...