کتاب بیوگرافی تیم کوک با عنوانی جنجالی منتشر شد

کتاب بیوگرافی تیم کوک با عنوانی جنجالی منتشر شد  Leander Kahney به تازگی کتابی را با عنوان The Genius Who Took Apple to the Next Level آماده انتشار کرده است که سرگذشت تیم کوک، مدیرعامل اجرایی وقت شرکت اپل می‌پردازد. ترجمه عنوان کتاب یاد شده (تیم کوک: نابغه‌ای که اپل را به مرحله بعدی برد) است که باعث جنجال بسیار زیادی شده است. این عنوان تا پیش از این قرار بود برای زندگی نامه جانی آیو، مدیر …

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...