چرا اپل باید تاچ آیدی را به آیفون‌ها بازگرداند؟ :: قسمت دوم

چرا اپل باید تاچ آیدی را به آیفون‌ها بازگرداند؟ :: قسمت دوممشکلات استفاده تک از فیس آیدی باعث شده تا بسیاری از کاربران و تحلیلگران بر این باور باشند که اپل باید در آینده نزدیک تاچ آیدی را به آیفون  آینده بازگرداند. در قسمت اول این مطلب دلیل حذف تاچ آیدی توسط اپل و مشکلات استفاده تک از فیس آیدی را مورد بررسی قرار دادیم و حالا سؤال اصلی این است که چرا اپل در آینده باید تاچ آیدی را در کنار فیس آیدی به کا…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...