مهندس سابق اپل اتهام نقض خودخواسته پتنت کوالکام را تکذیب کرد

مهندس سابق اپل اتهام نقض خودخواسته پتنت کوالکام را تکذیب کرد  روند بررسی پروند قانونی میان کوالکام و اپل در حال بررسی و انجام است و حالا در جریان جلسه جدید رسیدگی به پرونده این دادگاه مهندس سابق شرکت اپل ادعای نقض پتنت کوالکام به صورت خودخواسته را رد کرده است. Arjuna Siva اعلام کرده که در زمان همکاری با شرکت اپل این کار را به صورت خودخواسته انجام نداده است. او در شهادت خود در داده اعلام کرده که در سال …

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...