بلیزارد بازی‌های پلتفرم موبایل خود را گسترش می‌دهد

بلیزارد بازی‌های پلتفرم موبایل خود را گسترش می‌دهد  شرکت بلیزارد تصمیم دارد تا در آینده نزدیک تعداد بازی‌های پلتفرم موبایل خود را افزایش دهد. بر اساس ادعای آلن آدام، تهیه کننده بلیزارد، این کمپانی تصمیم دارد تا بازی‌های پلتفرم موبایل خود را تنها به دیابلو ایمورتال محدود نکند و بسیاری از بازی‌های دیگر را نیز برای این پلتفرم آماده کند. بلیزارد تصمیم دارد تا در آینده نزدیک تعداد بیشتری از بازی‌ه…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...