خاموش کردن تصحیح خودکار (Auto Correct) در مک

خاموش کردن تصحیح خودکار (Auto Correct) در مک  یکی از قابلیت‌های ارائه شده در تمامی سیستم عامل‌های توسعه داده شده توسط اپل امکان بهره‌مندی از قابلیت تصحیح خودکار نوشته‌ها است. این قابلیت البته که برای بسیاری از انگلیسی زبان‌ها کاربردی است، با این حال در برخی از اوقات متن‌ها را به صورت اشتباهی تشخیص می‌دهد که در نهایت باعث تایپ موارد اشتباه خواهد شد. این مسئله ممکن است در برخی از اوقات نظ…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...