استخدام متخصصین شبکه عصبی توسط اپل برای تولید عینک هوشمند

استخدام متخصصین  شبکه عصبی توسط اپل برای تولید عینک هوشمندشرکت اپل به تازگی اقدام به استخدام تعدادی از متخصصین عصب شناسی کرده است تا بتواند از طریق آن فرایند توسعه عینک هوشمند خود را تسریع بخشد. در آگهی استخدام جدید اپل آمده است که این کمپانی به دنبال استخدام تعداد دانشمند عصب شناسی است تا در زمینه تولید توسعه عینک هوشمند مبتنی بر واقعیت افزوده همکاری کنند. در ادامه این آگهی آمده است که فرد مورد نظر کمپان…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...