فعال سازی شمارنده کاراکترها در آی مسیج

فعال سازی شمارنده کاراکترها در آی مسیجارسال پیامک آن هم به هر دو زبان فارسی و انگلیسی با یک چالش مهم روبرو است. بسیاری از کاربران سعی می‌کنند تا تعداد کاراکترهای پیامک‌هایشان بیشتر از حد مجاز نشود تا پیامک از طرف اپراتور با هزینه دو برابر محاسبه نشود. پیامک‌ها محدودیت ۱۴۰ کاراکتری دارند و اگر متن ارسالی بیش از ۱۴۰ کاراکتر شود، هزینه پیام ارسالی چند برابر خواهد شد. به همین دلیل کاربران …

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...