گلدمن ساکس: سرمایه گذاری‌های اپل فراتر از بیتس خواهد رفت

گلدمن ساکس: سرمایه گذاری‌های اپل فراتر از بیتس خواهد رفتتحلیل‌های جدید منتشر شده توسط شرکت گلدمن ساکس نشان می‌دهند که اپل توان سرمایه گذاری‌هایی فراتر از تصاحب بیتس را خواهد داشت. تغییر قوانین مالیاتی اخیر در آمریکا و همچنین قرار داشتن سرمایه زیادی از شرکت اپل در خارج از خاک آمریکا باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران و از جمله آن‌ها تحلیلگر گلدمن ساکس بر این عقده باشند که اپل در سال ۲۰۱۸ توان تصاحب کمپانی‌ه…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...