آموزش: چگونه چندین اپلیکیشن را در مک Force Quit کنیم؟

آموزش: چگونه چندین اپلیکیشن را در مک Force Quit کنیم؟  روش‌های زیادی برای بستن کامل یک اپلیکیشن در مک وجود دارد. با این حال در برخی موارد ممکن است نیاز به بستن چندین نرم افزار به صورت هم‌زمان داشته باشید. این کار باعث می‌شود تا به صورت یکپارچه و لحظه‌ای، حجم اشغال شده از RAM کاهش پیدا کند و در عین حال کامپیوتر شما علاوه بر مصرف کمتر الکتریسیته، با سرعت بهتری وظایف دیگر را انجام دهد. برای مثال می…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...