اپل در تاریخ؛ بازگشت به سوددهی

اپل در تاریخ؛ بازگشت به سوددهی  ۱۷ دی ۱۳۷۶ (۶ ژانویه ۱۹۹۸) شرکت اپل پس از مدت‌ها دوباره به سود دهی بازگشت. این در حالی است که اپل تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود. در بازه ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۷ استیو جابز اپل را ترک کرده بود و مدیران متعددی بر سر کار آمده بودند. به کار بردن سلایق شخصی و بی‌کفایتی آن‌ها باعث شده بود تا بسیاری از امتیازهای اپل از بین برود. در این میان اپل حتی امتیاز…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...