جاودانه کردن خاطره‌ها با ثانیه‌های زندگی

جاودانه کردن خاطره‌ها با ثانیه‌های زندگی

من همیشه با خاطره‌سازی مشکل داشتم و این موضوع من را عصبانی می‌کرد. by  Cesar Kuriyama   در هفت سال گذشته، Kuriyama در حال خلق‌کردن یک مونتاژ با جزییات فراوان و جذاب از زندگی خودش بوده است. این مونتاژ از ثانیه‌های ضبط‌ شده در هر روز زندگی‌اش ایجاد شده است. زمانی که این پروژه را شروع کردم، در حال وارد‌شدن به عرصه ۳۰ سالگی بودم و دهه دو…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...