آیا بالا بردن دستتان به طرف آسمان، باعث تقویت آنتن گوشی می‌شود؟

آیا بالا بردن دستتان به طرف آسمان، باعث تقویت آنتن گوشی می‌شود؟همه ما تا بحال بخاطر سرویس‌دهی آنتن گوشی خود مستاصل شده‌ایم. حالا ممکن است این شرایط در یک کنسرت موسیقی، دل جنگل یا حیاط پشتی خانه برای شما اتفاق افتاده باشد. احتمالا به‌طور غریزی در اینگونه مواقع، گوشی خود را برای آنتن‌دهی بهتر و در آمدن از حالت no service، به سمت آسمان می‌گیرید. دقیقا علت انجام این حرکت مشخص نیست. ما بدون فکر کردن این عمل را انجا…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...