سازمان بهداشت کالیفرنیا در مورد اثرات منفی تلفن‌های همراه هشدار داد

سازمان بهداشت کالیفرنیا در مورد اثرات منفی تلفن‌های همراه هشدار داد  هفته گذشته، سازمان بهداشت کالیفرنیا طی بیانیه‌ای، در مورد استفاده مداوم از تلفن‌های همراه و نزدیک بودن این دستگاه‌ها به بدن انسان هشدار داد. نگرانی اصلی این سازمان، به پرتوهای الکترومغناطیسی ساطع شده از تلفن‌های همراه و تلفن‌های هوشمند مربوط می‌شود. این سازمان همچنین توصیه کرده تا کاربران فاصله خود را با این دستگاه‌ها حفظ کرده و تعداد دفعات …

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...