حواشی رویارویی ماشین‌های Google Street View و Bing

حواشی رویارویی ماشین‌های Google Street View و Bing

تصور اینکه دو کشتی از کنار هم در یک شب مهتابی بگذرند بسیار زیباست. اما دو ماشین نقشه‌برداری خیابانی در موقعیتی مشابه چگونه به‌نظر می‌رسند؟ اینطور که از شواهد پیداست، وقتی دو ماشین مذکور از کنار همدیگر برحسب تصادف رد می‌شوند، تنها یکی از آنها (ماشین گوگل) به‌طور عمومی آنرا می‌پذیرد. اما در این بین، انگار مایکروسافت از مواجه شدن با ماشین شرکت رق…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...