دانلود نرم‌افزار Amid برای مک

دانلود نرم‌افزار Amid برای مکتوضیحات اپلیکیشن : فرهنگ عمید واژه‌نامه‌ای است که در دوجلد به چاپ رسیده است. این فرهنگنامه شامل واژه‌های فارسی، لغات عربی، اروپایی و ترکی به کار رفته در زبان فارسی است که به همراه اصطلاحات ادبی و علمی به دست حسن عمید نوشته شده‌است. حسن عمید در سال ۱۳۳۲ واژه‌نامه‌ای را به نام فرهنگ نو تکمیل و به چاپ رسانید که جلد اول آن در سال ۱۳۰۸ به چاپ رسیده بود….

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...