۱۰ فناوری خیره کننده و تاثیرگذار سال ۲۰۱۷

10 فناوری خیره کننده و تاثیرگذار سال 2017

این فناوری‌ها همگی پتانسیل ماندگار شدن را دارند. آنها بر اقتصاد و سیاست‌های ما تاثیر‌گذارند، موجب ارتقای حوزه دارویی می‌شوند و در فرهنگ‌مان نفوذ می‌کنند. وظیفه و عملکرد برخی از آنها اکنون آشکار شده است، اما برخی دیگر برای توسعه یافتن و عملیاتی شدن، شاید ده سال و یا حتی زمانی بیشتر را طلب کنند. اما در هر صورت بهتر است که با نزدیک شدن به پایان سال می…

کیس صنعتی استوک

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...